Book Club

Stihněte si včas přečíst:

listopad – If I Stay (Gayle Forman)

únor – Between Shades of Gray (Ruta Sepetys)