Stipendia

ZČU_US Point_Letní instituty pro amerikanisty

Termín do 20. ledna 2019

Fulbrightova komise v Praze Vám nabízí možnost přihlásit se k účasti na šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických míst na institutu je omezen. Podrobnější informace…

Zde se v blízké době objeví detailní informace o možnostech získání stipendií pro studium a výzkum v USA: