O programu

Semináře:

  • vždy přizpůsobíme věku studentů, jejich znalostem a počtu.
  • jsou zdarma
  • probíhají zejména v otevírací době US Pointu
  • mohou, ale nemusejí být nutně v angličtině (např. podrobný seminář z historie USA, hudba v USA aj.
  • téma vždy přizpůsobíme požadavkům vyučujícího – nebojte se tedy přijít s originálním nápadem!